Isolatiemanifest sneller, slimmer en socialer isoleren

Het manifest is op woensdag 2 november 2022 medeondertekend door onze collega's Arie de Ruiter en Henk Dorrestijn. De ondertekening vond plaats in een woning in Rumpt welke wij momenteel renoveren.

Hoge energieprijzen, duizenden mensen die in energie-armoede dreigen te raken of al zijn, ingewikkelde regelingen en een grote pot geld van het rijk die komend jaar beschikbaar lijkt te komen. ChristenUnie wil dat de gemeente West Betuwe niet gaat zitten wachten en nam daarom het initiatief om een lokaal Isolatiemanifest op te stellen. Het Rijk stelt 4 miljard beschikbaar voor een Nationaal Isolatieplan voor de periode 2023 tot 2030, Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie bracht dit in de coalitieonderhandelingen in. De uitvoering van dit isolatieplan is echter aan de gemeenten.

Het manifest bestaat uit 6 aanmoedigingen voor het college van West Betuwe om snel werk te maken van de lokale isolatieaanpak.

Arie de Ruiter: ‘Goed om hiermee aan de slag te gaan. Straks zal blijken dat vooral goed geïsoleerde woningen hun waarde behouden’.

Vertegenwoordigers van de Coöperatie Duurzaam West Betuwe, Natuur en Milieu Gelderland, de kerken, de aannemersbedrijven JCVANKESSEL Groep uit Geldermalsen, De Ruiter Bouw uit Deil, Van Mourik uit Ophemert en de ChristenUnie West Betuwe scharen zich achter het isolatiemanifest.

Sneller, slimmer en socialer isoleren:

  1. Bereid de ambtelijke organisatie voor op de zak geld die het rijk in 2023 beschikbaar stelt om woningen in de gemeente te isoleren.
  2. Focus je op de slechtst geïsoleerde huizen en de mensen met de grootste energiearmoede.
  3. Zorg voor een ontzorgende ‘van straat naar straat’ aanpak.
  4. Betrek de energiecoaches van de gemeente bij de ontwikkeling van het lokale isolatie programma.
  5. Zet is op biobased- en klimaatvriendelijke isolatiemateriaal.
  6. Sla de handen ineen met het lokale bedrijfsleven om een succesvolle uitvoering van het programma te kunnen verzorgen.

Foto's